Đại Niệm Xứ Thiền Viện

 

Cúng Dường

 


 

Tài vật cúng dường cho Thiền Viện sẽ hỗ trợ vào các dự án xây dựng Đại Niệm Xứ Thiền Viện như: công trình xây cất khu công viên Bốn Thánh Địa (Bốn Chỗ Động Tâm); chỉnh trang các khu tăng xá, ni xá và trú xá của thiền sinh, cùng các chương trình bảo trì toàn thể khuôn viên thiền viện (chi phí điện nước, bảo quản cơ sở vật chất....)
Tịnh tài cúng dường có thể gửi đến Thiền Viện bằng chi phiếu (check) hoặc ngân phiếu (money order)
Đề tên:  VABA (Đại Niệm Xứ Thiền Viện)
Gửi đến địa chỉ:   Đại Niệm Xứ Thiền Viện (VABA)
                             24821 US Hwy 27, Leesburg, Florida 34748
                             USA
Xin lưu ý: Trước hay sau khi gửi cúng dường, xin vui lòng gửi LỜI NHẮN đến địa chỉ email của Thiền Viện dainiemxutv@gmail.com ghi rõ các chi tiết: tên người cúng dường, số tịnh tài cúng dường, gửi bằng cách nào, gửi ngày nào, mục đích cúng dường (điện, nước, thực phẩm, xây cất, hoặc cúng dường Tam Bảo....), xin hồi hướng công đức này cho ai.  Chúng tôi sẽ xin hồi báo ngay khi nhận được cúng dường của quý vị.
Cầu mong pháp thí trong sạch này sẽ mang đến nhiều phước báu cho quý vị được sức khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc, và nhất là gặp nhiều thuận duyên trên đường tu tập Giải Thoát theo Giáo Pháp của Đức Phật.